تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد - کلاه سبزها

این بازی برگرفته از دلاوری ها و فداکاری های تکاوران تیپ ۶۵ نیروی زمینی ارتش است که در سبک تیراندازی اول شخص بوده و به زودی از طریق مارکت های تلفن همراه در دسترس عموم قرار می گیرد
تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد - کلاه سبزها
این بازی برگرفته از دلاوری ها و فداکاری های تکاوران تیپ ۶۵ نیروی زمینی ارتش است که در سبک تیراندازی اول شخص بوده و به زودی از طریق مارکت های تلفن همراه در دسترس عموم قرار می گیرد
آیین رونمایی از بازی موبایلی نیروهای ویژه هوابرد (نوهد) با حضور رییس عقیدتی سیاسی ارتش ، فرمانده نیروی زمینی و امیر امان الهی فرماندهی تیپ ۶۵ نوهد
تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد - کلاه سبزها
آیین رونمایی از بازی موبایلی نیروهای ویژه هوابرد (نوهد) با حضور رییس عقیدتی سیاسی ارتش ، فرمانده نیروی زمینی و امیر امان الهی فرماندهی تیپ ۶۵ نوهد

آیین رونمایی از بازی موبایلی نیروهای ویژه هوابرد (نوهد) با حضور رییس عقیدتی سیاسی ارتش ، فرمانده نیروی زمینی و امیر امان الهی فرماندهی تیپ ۶۵ نوهد
تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد - کلاه سبزها
آیین رونمایی از بازی موبایلی نیروهای ویژه هوابرد (نوهد) با حضور رییس عقیدتی سیاسی ارتش ، فرمانده نیروی زمینی و امیر امان الهی فرماندهی تیپ ۶۵ نوهد

آیین رونمایی از بازی موبایلی نیروهای ویژه هوابرد (نوهد) با حضور رییس عقیدتی سیاسی ارتش ، فرمانده نیروی زمینی و امیر امان الهی فرماندهی تیپ ۶۵ نوهد
تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد - کلاه سبزها
آیین رونمایی از بازی موبایلی نیروهای ویژه هوابرد (نوهد) با حضور رییس عقیدتی سیاسی ارتش ، فرمانده نیروی زمینی و امیر امان الهی فرماندهی تیپ ۶۵ نوهد

آیین رونمایی از بازی موبایلی نیروهای ویژه هوابرد (نوهد) با حضور رییس عقیدتی سیاسی ارتش ، فرمانده نیروی زمینی و امیر امان الهی فرماندهی تیپ ۶۵ نوهد
تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد - کلاه سبزها
آیین رونمایی از بازی موبایلی نیروهای ویژه هوابرد (نوهد) با حضور رییس عقیدتی سیاسی ارتش ، فرمانده نیروی زمینی و امیر امان الهی فرماندهی تیپ ۶۵ نوهد

آیین رونمایی از بازی موبایلی نیروهای ویژه هوابرد (نوهد) با حضور رییس عقیدتی سیاسی ارتش ، فرمانده نیروی زمینی و امیر امان الهی فرماندهی تیپ ۶۵ نوهد
تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد - کلاه سبزها
آیین رونمایی از بازی موبایلی نیروهای ویژه هوابرد (نوهد) با حضور رییس عقیدتی سیاسی ارتش ، فرمانده نیروی زمینی و امیر امان الهی فرماندهی تیپ ۶۵ نوهد

نسخه اندروید بازی موبایلی نیروهای ویژه هوابرد (نوهد) با حضور رییس عقیدتی سیاسی ارتش ، فرمانده نیروی زمینی و امیر امان الهی فرماندهی تیپ ۶۵ نوهد رونمایی شد.
تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد - کلاه سبزها
نسخه اندروید بازی موبایلی نیروهای ویژه هوابرد (نوهد) با حضور رییس عقیدتی سیاسی ارتش ، فرمانده نیروی زمینی و امیر امان الهی فرماندهی تیپ ۶۵ نوهد رونمایی شد.
[ photo ] مراسم خاکسپاری دوست و همکار عزیز ستوان دوم میلاد سپهوند با حضور مسئولین لشکری و کشوری در خرم آباد انجام شد شادی روح ایشان صلوات
تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد - کلاه سبزها
[ photo ]
مراسم خاکسپاری دوست و همکار عزیز ستوان دوم میلاد سپهوند با حضور مسئولین لشکری و کشوری در خرم آباد انجام شد
شادی روح ایشان صلوات
[ photo ] مراسم خاکسپاری دوست و همکار عزیز ستوان دوم میلاد سپهوند با حضور مسئولین لشکری و کشوری در خرم آباد انجام شد شادی روح ایشان صلوات
تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد - کلاه سبزها
[ photo ]
مراسم خاکسپاری دوست و همکار عزیز ستوان دوم میلاد سپهوند با حضور مسئولین لشکری و کشوری در خرم آباد انجام شد
شادی روح ایشان صلوات
[ photo ] مراسم خاکسپاری دوست و همکار عزیز ستوان دوم میلاد سپهوند با حضور مسئولین لشکری و کشوری در خرم آباد انجام شد شادی روح ایشان صلوات
تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد - کلاه سبزها
[ photo ]
مراسم خاکسپاری دوست و همکار عزیز ستوان دوم میلاد سپهوند با حضور مسئولین لشکری و کشوری در خرم آباد انجام شد
شادی روح ایشان صلوات
مراسم خاکسپاری دوست و همکار عزیز ستوان دوم میلاد سپهوند با حضور مسئولین لشکری و کشوری در خرم آباد انجام شد شادی روح ایشان صلوات
تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد - کلاه سبزها
مراسم خاکسپاری دوست و همکار عزیز ستوان دوم میلاد سپهوند با حضور مسئولین لشکری و کشوری در خرم آباد انجام شد
شادی روح ایشان صلوات
مراسم خاکسپاری دوست و همکار عزیز ستوان دوم میلاد سپهوند با حضور مسئولین لشگری و کشوری در خرم آباد انجام شد شادی روح ایشان صلوات
تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد - کلاه سبزها
مراسم خاکسپاری دوست و همکار عزیز ستوان دوم میلاد سپهوند با حضور مسئولین لشگری و کشوری در خرم آباد انجام شد
شادی روح ایشان صلوات
تجلیل ازپیشکسوتان نوهد وخانواده سرلشکر شهید اطاعتی درمراسم رونمایی ازمستند خشابهای_خالی باحضورفرماندهان ارشدنظامی  کانال_ارتش_مقتدر موثق_ترین_اخبار
تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد - کلاه سبزها
تجلیل ازپیشکسوتان نوهد وخانواده سرلشکر شهید اطاعتی درمراسم رونمایی ازمستند خشابهای_خالی باحضورفرماندهان ارشدنظامی

کانال_ارتش_مقتدر
موثق_ترین_اخبار
تجلیل ازپیشکسوتان نوهد درمراسم رونمایی از مستند خشابهای_خالی باحضور فرماندهان ارشدنظامی سه امیر_دلاور دریک قاب کانال_ارتش_مقتدر موثق_ترین_اخبار
تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد - کلاه سبزها
تجلیل ازپیشکسوتان نوهد درمراسم رونمایی از مستند خشابهای_خالی باحضور فرماندهان ارشدنظامی
سه امیر_دلاور دریک قاب

کانال_ارتش_مقتدر
موثق_ترین_اخبار
تجلیل ازپیشکسوتان نوهد درمراسم رونمایی از مستند خشابهای_خالی باحضور وفرماندهان ارشد نظامی سه امیر دلاور در یک قاب کانال_ارتش_مقتدر موثق_ترین_اخبار
تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد - کلاه سبزها
تجلیل ازپیشکسوتان نوهد درمراسم رونمایی از مستند خشابهای_خالی باحضور وفرماندهان ارشد نظامی
سه امیر دلاور در یک قاب

کانال_ارتش_مقتدر
موثق_ترین_اخبار
تجلیل از حاج اصغر_قوطاسلو پدر اولین شهید مدافع حرم حاج محسن_قوطاسلو در مراسم رونمایی از مستند خشابهای_خالی  کانال_ارتش_مقتدر موثق_ترین_اخبار
تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد - کلاه سبزها
تجلیل از حاج اصغر_قوطاسلو پدر اولین شهید مدافع حرم حاج محسن_قوطاسلو در مراسم رونمایی از مستند خشابهای_خالی


کانال_ارتش_مقتدر
موثق_ترین_اخبار
🔴 یادواره شهدای نوهد، نیرو مخصوص و رو نمایی از کتاب کلاه سبزها با حضور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد. به کانال_اخبار_ویژه_بپیوندید
تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد - کلاه سبزها
🔴 یادواره شهدای نوهد، نیرو مخصوص و رو نمایی از کتاب کلاه سبزها با حضور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.
به کانال_اخبار_ویژه_بپیوندید
🔴یادواره شهدای نیرو مخصوص نوهد و رو نمایی از کتاب کلاه سبزها با حضور سردار شکارچی معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح به کانال_اخبار_ویژه_بپیوندید
تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد - کلاه سبزها
🔴یادواره شهدای نیرو مخصوص نوهد و رو نمایی از کتاب کلاه سبزها با حضور سردار شکارچی معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح
به کانال_اخبار_ویژه_بپیوندید